Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Laboratoria przyszłości w naszej szkole

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 30 000 zł w ramach programu rządowego Laboratoria przyszłości.
Celem tego programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, które zostało wydatkowane w całości, został zakupiony nowoczesny sprzęt, m.in. drukarka 3D, stacja lutownicza, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.