Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

„Godki Górali Białych”

19 maja br. wpisał się piękną kartą w historii naszej szkoły. W tym dniu po ogłoszeniu wyników 11. Gminnego Konkursu Gawędziarskiego „Gorczańskie Bajanie” odbyła się promocja książki „Godki Górali Białych”. Książki wydanej przez naszą szkołę. Jakże jesteśmy z niej  dumni.
Od samego początku organizacji konkursu gawędziarskiego przyświecała idea dokumentacji gwary i opowieści gwarowych. Najciekawsze godki prezentowane w konkursie były gromadzone z myślą o ich opublikowaniu. Ostatecznie do  książki zostało wybranych  28 opowieści,  tych które swoją treścią wpisują się w nasz region etnograficzny. Autorami tych opowieści są: Danuta Sopata, Bożena Gierczyk, Krystyna Gałysa, Monika Cepielik.
Zależało nam na wydaniu książki przystępnej dla każdego czytelnika, ale jednocześnie w jak najlepszy sposób oddającej brzmienie gwarowe. Długie godziny pracy nad tekstem z panem dr Arturem Czesakiem, dialektologiem i językoznawcą, jurorem konkursu „Gorczańskie Bajanie” od jego pierwszej edycji, przyniosły oczekiwany efekt. Wielką wartością tej książki jest również rozdział o naszej gwarze opracowany przez pana Artura Czesaka.
Projekt okładki i piękne ilustracje wykonał dr Akademii Sztuk Pięknych Przemysław Wideł, artysta malarz, rysownik, ilustrator, twórca komiksów.
Ostatnie długie godziny pracy nad książką, które decydują o tym, że ta książka wygląda tak pięknie, to praca Moniki Kurzei, redaktora technicznego i Pawła Augustyna, składającego książkę.
Na wszystkich etapach przygotowania książki podczas jej powstawania czuwała Bożena Gierczyk, redaktor publikacji.
Dodatkową, niezwykle cenną wartością tej publikacji jest dołączona do niej płyta z nagranymi 12 wybranymi godkami. Historie te opowiadają wspaniali młodzi uczestnicy konkursu: Monika Cepielik, Łucja Wojtas, Artur Chlipała, Marcin Franczyk. Nagranie tych opowieści i realizacja dźwięku to dzieło Maksymiliana Zięby.
W tym pięknym i ważnym dla naszej szkoły wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Agata Zięba wicestarosta powiatu limanowskiego i jednocześnie prezes Związku Podhalan oddział w Kamienicy, Władysław Sadowski Wójt Gminy Kamienica, Hilary Majewski Przewodniczący Rady Gminy Kamienica, dyrektorzy szkół: Maria Buczek, Halina Syjud, Iwona Franczyk-Augustyn, Danuta Poręba, Anna Adamczyk. Obecna była Aneta Wolańska, prezes Stowarzyszenia Promocji Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki. W spotkaniu uczestniczyli autorzy opowieści, jak i skład redakcyjny tej publikacji, uczestnicy konkursu, członkowie jury, nauczyciele, rodzice.
Książka została wydrukowana przez Wydawnictwo i Drukarnię NOVA SANDEC
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.