Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

NAJDYNAMICZNIEJSZA SZKOŁA SKO

Szkolne Kasy Oszczędzania istnieją w Polsce od lat 20-tych XX w. Jest to szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. W corocznym konkursie Szkolnych Kas Oszczędności Bank Spółdzielczy w Limanowej nagradza najaktywniejsze szkoły, uczestniczące w programie SKO. W czerwcu tego roku to właśnie nasza placówka znalazła się w gronie nagrodzonych szkół. Otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł oraz symboliczną odznakę i zaszczytny tytuł Najdynamiczniejsza szkoła SKO.  Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w siedzibie banku. Prezes Zarządu Banku Adam Dudek pogratulował i podziękował za zaufanie, którym obdarzyliśmy Bank Spółdzielczy w Limanowej tymi słowami: Dziękujemy Dyrekcji i Opiekunom SKO oraz oszczędzającym uczniom za aktywną działalność w ramach SKO pod patronatem naszego Banku. Dzięki Państwa ciężkiej pracy i zaangażowaniu jesteśmy w stanie przygotować młode pokolenie do świadomego działania na rynku finansowym w przyszłości i racjonalnego posługiwania się pieniądzem.
Ta nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do podejmowania kolejnych działań w przyszłości. Zapraszamy do galerii.