Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Ojczyzno ma...

Święty Jan Paweł II powiedział: Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota przez jedność kultury, języka, historii.
My, zasadniańska wspólnota szkolna – dumni Polacy, cieszymy się z daru wolności i obiecujemy korzystać z niej z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i historii naszej Ojczyzny.

Daliśmy tego dowód, celebrując Narodowe Święto Niepodległości.
Uroczyste świętowanie rozpoczęliśmy od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji Szkoła do hymnu. Wiatr historii przywołał czasy niewoli, zaborów oraz bohaterstwo i oddanie narodu polskiego w walce o niepodległość umiłowanej Ojczyzny.              
Zbudził się w nas duch patriotyzmu. Oddaliśmy należyty hołd symbolom narodowym, uczciliśmy bohaterów. Udowodniliśmy, że znamy swoją piękną Ojczyznę, jej historię i kulturę, bo przecież Ojczyzna – to matka nasza, daje nam życie, karmi chlebem swoich pól i wodą swych ruczai, uczy nas głosem swych wieszczów, koi wiarą przodków, mogiłę wieńczy wspomnieniem.
Uwieńczeniem radosnego świętowania był narodowy taniec Krakowiak, wykonany przez członków zespołu regionalnego Zasadnioki. Zapraszamy do galerii