Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

We współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dnia 17 czerwca 2024r. uroczyście wręczono nagrody laureatom Gminnego Konkursu Profilaktycznego pt „Uzależnienia niszczą marzenia”. Konkurs ten był skierowany do uczniów klas I - VIII z Gminy Kamienica. Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Zasadnem. Patronat nad konkursem objęła Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy, która ufundowała nagrody. Celem konkursu była promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożenia, związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Uczniowie wykonywali prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy od I - III plakat, a klasy IV - VIII lapbook. Łącznie do organizatora konkursu wpłynęło 28 prac. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w konkursie 9 zostało nagrodzonych, a 4 otrzymało wyróżnienia. Laureaci oraz uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz wiele atrakcyjnych nagród. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego realizacji, a szczególnie Pani Zofii Kuchni - Pełnomocnikowi Wójta Gminy Kamienica ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zapraszamy do galerii zdjęć.