Kalendarz roku szkolnego

                         

                          Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wydarzenia

Terminy

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

Zebrania z rodzicami

wrzesień, listopad, styczeń, marzec, maj

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

14 stycznia - 27 stycznia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2018r. (piątek)

21 grudnia 2018r. (piątek)

15,16,17 kwietnia 2019r. (egzamin ósmoklasisty)

2 maja 2019r. (czwartek)

14 czerwca 2019r.(piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

                  

                       Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

UROCZYSTOŚĆ

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

                  Dyrektor, wychowawcy

wrzesień

2.  Dzień języków obcych

 i Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

mgr Magdalena Jurek

  mgr Beata Wojnarowska

wrzesień

3.  Ślubowanie klasy I


p.Teresa Kuziel

  październik

4.   Dzień Edukacji Narodowej

 

Samorząd Szkolny

  październik

5.  Październik miesiącem oszczędzania
-akcja SKO

      mgr Beata Wojnarowska

              26 października

6. Święto Odzyskania Niepodległości


mgr Agata Dudzik
mgr Magdalena Zygmunt

 

listopad

7. Akcja profilaktyczna
,,No Promil- No Problem"

mgr Agnieszka Majchrzak
mgr Magdalena Zygmunt

listopad

8.  Zabawa andrzejkowa

Wychowawcy

listopad

9. Mikołajki szkolne

mgr Aneta Gorczowska
ks. mgr Antoni Król

grudzień

10.  Opłatek wigilijny

ks. mgr Antoni Król
wychowawcy

grudzień

11. Choinka noworoczna

Rada Rodziców
Samorząd Szkolny
wychowawcy

styczeń

12.  Dzień Babci i Dziadka

 

wychowawcy klas 0-III

styczeń

13. Dzień bezpiecznego Internetu

mgr Beata Wojnarowska

luty

14. Dzień Lasu                    mgr Agnieszka Majchrzak

marzec

15.  Pasowanie na czytelnika
         Dzień Książki

 mgr Agata Dudzik
            mgr Magdalena Zygmunt
      mgr Magdalena Jurek

kwiecień

16.    Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

mgr Maria Brzęk
p. Teresa Kuziel

mgr Rafał Franczyk

maj

17.    Święto Patrona Szkoły

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Szkolny

maj

18.    Dzień Matki/ Dzień Rodziny

wychowawcy klas 0-VIII

maj

19.    Dzień Sportu i Dzień Dziecka

mgr Agnieszka Majchrzak

mgr Rafał Franczyk

czerwiec

20.    Zakończenie roku szkolnego

Wychowawca kl. VIII

czerwiec