Kalendarz roku szkolnego

                         

                        Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Wydarzenia

Terminy

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami

wrzesień, listopad, luty, maj

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

17 stycznia - 30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

24,25,26 maja 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 listopada 2021r. (piątek)

18 listopada 2021r. (czwartek)

7 stycznia 2022 r.  (piątek)

24,25,26 maja 2022 r.  (egzamin ósmoklasisty)

17 czerwca 2022 r. (piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

                  

                       Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

UROCZYSTOŚĆ

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

             Dyrektor szkoły

wrzesień

2. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

mgr Barbara Drabik
 mgr Beata Wojnarowska

wrzesień/październik

3. Dzień Języków Obcych

mgr Magdalena Jurek

październik

4.  Ślubowanie klasy I

mgr Anna Faron, mgr Agata Potoczny

 październik

5.   Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Szkolny

  październik

6. Październik miesiącem             oszczędzania -akcja SKO

       mgr Barbara Drabik

  mgr Beata Wojnarowska

                 październik

7. Święto Odzyskania Niepodległości

mgr Agata Dudzik
mgr Magdalena Zygmunt

listopad

8. Akcja profilaktyczna
,,No promil, no problem"

mgr Agnieszka Majchrzak

listopad

9. Działania o charakterze edukacyjnym na temat korzyści płynących ze spożywania owoców, warzyw, mleka

              mgr Maria Brzęk

cały rok szkolny

10. Mikołajki szkolne

p. Maria Faltyn

grudzień

11.  Opłatek wigilijny

ks. mgr Michał Sapalski
wychowawcy

grudzień

12.  Dzień Babci i Dziadka

wychowawcy klas 0-III

styczeń

13. Dzień bezpiecznego Internetu

mgr Beata Wojnarowska

luty

14. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

                   mgr Rafał Franczyk

marzec

15. Dzień Ziemi

               mgr Agnieszka Majchrzak

marzec

16.  Dzień Książki
   Pasowanie na czytelnika

 mgr Agata Dudzik
            mgr Magdalena Zygmunt
    

kwiecień

17. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

mgr Rafał Franczyk

maj

18.    Święto Patrona Szkoły

mgr Magdalena Zygmunt

mgr Magdalena Jurek
p. Maria Faltyn

maj

19.    Dzień Matki

wychowawcy klas 0-VIII

maj

20.    Dzień Sportu i Dzień Dziecka

mgr Agnieszka Majchrzak
mgr Robert Faron

czerwiec

22.    Zakończenie roku szkolnego

Wychowawca kl. VIII

czerwiec