Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Segregujmy odpady!

W dniu 10 grudnia odbyła się prelekcja na temat segregacji śmieci dla uczniów klas IV-VIII, którą przeprowadził Pan Dominik Skrzypiec - przedstawiciel grupy SUEZ. Przypomniał nam zasady segregacji odpadów oraz omówił jedną z metod ochrony środowiska naturalnego, jaką jest recykling. Mimo, iż tematyka ta nie jest nam obca, to z uwagą wysłuchaliśmy prezentacji, gdyż chcemy być eco. Musimy pamiętać, że to właśnie nasze codzienne wybory i zmiana podejścia do życia pozwolą wejść na ścieżkę ekologicznego stylu życia.