Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Dożywianie

 

Dożywianie w naszej szkole rozpocznie się od 5 września 2023 r.
Koszt za miesiąc wrzesień wynosi 66,50 złotych (3,50 * 19 dni).